FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN MALİ, MANEVİ VE BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI (FSEK md.71/1, 71/2)

Özet: Teknolojideki gelişmelere paralel olarak fikri hakların korunması giderek daha önemli bir hal almıştır. Bu çalışmamızda Fikir ve Sanat Eserleriyle ilgili manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçlarını oluşturan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71/1 ve 71/2 maddelerinde düzenlenmiş suçlar incelenip bu suçları oluşturan unsurlar ele alınmıştır. Öncesinde ilgili fikri mülkiyet maddesini anlayabilmek için temel kavramları ele alarak başladığımız çalışmamızda kanunda yapılan son değişikliklere de değinilerek genel anlamda kanunun ruhu ve amacı özel anlamda ise çalışmamıza konu madde 71/1 ve 71/2’deki kavramlar irdelenmiştir. En nihayetinde yargılama usulü hakkında da bilgi verilmiştir.

Daha fazlasını oku...