Çalışma Alanları

Müvekkillerimize profesyonel olarak hukuki hizmet verdiğimiz alanlar;

 • Ceza Hukuku
 • Liman Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Sözleşmeler & Arabuluculuk
 • Tahkim Sözleşmeleri (ICC)
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Özelleştirme Sözleşmeleri
 • Proje Finansmanı