FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN MALİ, MANEVİ VE BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI (FSEK md.71/1, 71/2)

Özet: Teknolojideki gelişmelere paralel olarak fikri hakların korunması giderek daha önemli bir hal almıştır. Bu çalışmamızda Fikir ve Sanat Eserleriyle ilgili manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçlarını oluşturan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71/1 ve 71/2 maddelerinde düzenlenmiş suçlar incelenip bu suçları oluşturan unsurlar ele alınmıştır. Öncesinde ilgili fikri mülkiyet maddesini anlayabilmek için temel kavramları ele alarak başladığımız çalışmamızda kanunda yapılan son değişikliklere de değinilerek genel anlamda kanunun ruhu ve amacı özel anlamda ise çalışmamıza konu madde 71/1 ve 71/2’deki kavramlar irdelenmiştir. En nihayetinde yargılama usulü hakkında da bilgi verilmiştir.

Daha fazlasını oku...

14.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında değişiklikler.

1.) İdare’ye başvuru yaparak bir işlem sonucu beklediğinizde öncesinde idare tarafından 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne düşürülmüş bulunmaktadır. Böylelikle, 30 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde talep reddedilmiş sayılacak ve bu 30. günden sonra dava açma süresi başlayacaktır. İdarece kesin cevap verilmezse de red sayılarak dava açılabilir veya kesin cevap beklenebilir. Ancak her […]

Daha fazlasını oku...

COVID-19 SALGIN HASTALIK SÜRECİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

1. Giriş 31 Aralık 2019 günü Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak birçok can kaybına sebep olan (COVID-19) tüm dünyanın gündemi haline gelmiş olup, ülkemizde de ilk vaka 10.03.2020 tarihinde tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (W.H.O.) 11 Mart 2020 tarihinde bu virüsü ‘’Pandemi’’ olarak ilan etmiş[1] ve tüm dünyada hükümetler […]

Daha fazlasını oku...

KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

Yaptığım bu çalışmada, COVID-19 salgınının kira sözleşmeleri açısından ne şekilde etkileri olacağı ve nasıl sonuçlar doğuracağını değerlendirmeye çalışacağım. Bu değerlendirmeyi yaparken de, henüz ilgili salgın özelinde bu konuda içtihat oluşturabilecek bir yargı kararının mevcut olmadığını, ilgili değerlendirmelerin şahsi görüşlerimden ve araştırmalarım çerçevesinde karşılaştığım farklı görüşlerden ibaret olduğunu, hukuki olarak bir taahhüt niteliğinde bulunmadığını ve her sözleşme özelinde mücbir sebeplere ilişkin düzenlemelerin mevcut olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılarak, mevcut ise bu düzenlemelere öncelik verilmesi gerektiğini de belirtmek isterim.

Daha fazlasını oku...