Makaleler

14.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında değişiklikler.

1.) İdare’ye başvuru yaparak bir işlem sonucu beklediğinizde öncesinde idare tarafından 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne düşürülmüş bulunmaktadır. Böylelikle, 30 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde talep reddedilmiş sayılacak ve bu 30. günden sonra dava açma süresi başlayacaktır. İdarece kesin cevap verilmezse de red sayılarak dava açılabilir veya kesin cevap beklenebilir. Ancak her […]

Daha fazlasını oku...

VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 1.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ Küreselleşme ile birlikte yaşanan siyasal, toplumsal, ekonomik ve sosyal alandaki olağanüstü değişimler ve gelişmeler yanında teknolojinin gündelik hayatımızın büyük bir kısmını kuşatması, şüphesiz yaşadığımız dönemin “bilgi çağı” haline gelmesinde rol oynayan temel faktörlerdendir. Dolayısıyla yaşanan tüm bu gelişmeler her geçen gün; kişisel bilgiler içeren […]

Daha fazlasını oku...

COVID-19 SALGIN HASTALIK SÜRECİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

1. Giriş 31 Aralık 2019 günü Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak birçok can kaybına sebep olan (COVID-19) tüm dünyanın gündemi haline gelmiş olup, ülkemizde de ilk vaka 10.03.2020 tarihinde tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (W.H.O.) 11 Mart 2020 tarihinde bu virüsü ‘’Pandemi’’ olarak ilan etmiş[1] ve tüm dünyada hükümetler […]

Daha fazlasını oku...

KORONAVİRÜS (COVID-19) KAPSAMINDA SÖZLEŞMELERİN DURUMU

GİRİŞ Yeni bir virüs olması, insandan insana hızlı ve sürekli bir şekilde bulaşması ve yayılış hızının fazla olması gibi kriterlerin kabulü ile koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “Pandemi” olarak ilan edilmiş ve tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı adeta durma noktasına getirmiştir. Koronavirüsün, ekonomiye olan olumsuz etkisi de herkesin takdirinde olduğundan; […]

Daha fazlasını oku...

KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

Yaptığım bu çalışmada, COVID-19 salgınının kira sözleşmeleri açısından ne şekilde etkileri olacağı ve nasıl sonuçlar doğuracağını değerlendirmeye çalışacağım. Bu değerlendirmeyi yaparken de, henüz ilgili salgın özelinde bu konuda içtihat oluşturabilecek bir yargı kararının mevcut olmadığını, ilgili değerlendirmelerin şahsi görüşlerimden ve araştırmalarım çerçevesinde karşılaştığım farklı görüşlerden ibaret olduğunu, hukuki olarak bir taahhüt niteliğinde bulunmadığını ve her sözleşme özelinde mücbir sebeplere ilişkin düzenlemelerin mevcut olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılarak, mevcut ise bu düzenlemelere öncelik verilmesi gerektiğini de belirtmek isterim.

Daha fazlasını oku...

KORONAVİRÜS (COVID-19 / SARS-COV 2) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ALINAN EKONOMİK TEDBİRLER

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 bir başka deyişle koronavirüs, tüm ülkeleri sağlık alanında olduğu kadar ekonomik alanda da etkilemektedir. Bu doğrultuda ülkemizde de koronavirüsün iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltabilmesi adına birçok tedbir alınmakta ve her geçen gün işbu tedbirlerin geliştirilmesi yoluna gidilmektedir.

Daha fazlasını oku...