14.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında değişiklikler.

1.) İdare’ye başvuru yaparak bir işlem sonucu beklediğinizde öncesinde idare tarafından 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne düşürülmüş bulunmaktadır. Böylelikle, 30 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde talep reddedilmiş sayılacak ve bu 30. günden sonra dava açma süresi başlayacaktır. İdarece kesin cevap verilmezse de red sayılarak dava açılabilir veya kesin cevap beklenebilir. Ancak her […]

Daha fazlasını oku...